Du er her

REGION 1'S PROJEKTER

Franca, Angola - før
Kilden i Franca - før

Det første indtryk af kilden, hvor der nu er etableret et stort anlæg, hvor der dels kan tappes rent drikkevand, dels hentes vand til vask med mere.
Kilden flød med rigeligt vand, men det var ikke rent og bakteriefrit. Det var derfor nødvendigt at etablere både mekanisk og kemisk rensning.
Projektet er beskrevet under overskriften Franca, og det må betegnes som en stor succes, da det selv gennem en længere tørkeperiode lykkedes at have rent drikkevand til alle.

I ANGOLA

Franca, Angola - nu
Kilden i Franca - nu

Det færdige resultat: Der er bygget en brønd over kilden, hvorfra vandet pumpes op. Ved kilden kan der tappes vand til tøjvask med mere. Der er desuden etableret en vandledning , hvor igennem vandet føres til tanken til højre, hvor der kan tappes renset drikkevand.
I området bor 1600 familier med ca 10 familiemedlemmer hver. Der er vand til alle hver dag, og også folk udenfor området kan hente vand her. Det er kvindegruppen Mamas Optimistas, der sørger for vedligeholdelse.

Om projekterne:

I 2008 besluttede klubberne i Region 1 at samarbejde om et vandprojekt i området Ganda i provinsen Benguela i Angola. De lokale samarbejdspartnere er en kvindegruppe, der gennem projektet er blevet tilkendt NGO status under navnet Mamas Optimistas.

Fra 2008 til 2014 har projektet udviklet sig til etablering af to vandrensningsanlæg i Alto Katumbela og Franca, to undervisningsforløb, donation af malariamedicin til området mm., og der er fortsat planer om forskellige projekter. Læs mere om alle projekterne ved at følge de forskelige links foroven og forneden på siden.

Indtil 2014 har de syv klubber i Region 1 indsamlet i alt 575.011,04 kr. til projekterne.
Region 1's klubber er:
SI Randers, SI Viborg, SI Hjørring, SI Aalborg,
SI Skagen, SI Mariager Fjord og SI Skive

CVR nr. 34 77 53 11

Konto til indbetaling til projekterne:
Reg. nr. 7750 Konto nr. 0001269938

Fakta om Angola

Angola

Angola var indtil 1975 en portugisisk koloni, hvor landet blev uafhængigt. Samtidig udbrød der stridigheder, der udviklede sig til en blodig borgerkrig. Krigen, der varede til 2002, medførte store ødelæggelser og 4 millioner af en befolkning på ca. 14 millioner måtte flygte. Infrastrukturen er ødelagt, og genopbygningen går langsomt.

Landet er inddelt i 18 provinser, og vores projekter finder sted i Benguela.
Læs mere

Mamas Optimistas

Mamas Optimistas

I Angola findes der nogle lokale kvindegrupper (Grupos das Mamas) med stor indflydelse. Da vi startede vores projekter kom vi i kontakt med en af disse grupper med ca. 12 kvinder.

På grund af projekterne sørgede den lokale borgmester for, at kvindegruppen fik lokal NGO status, og gruppen er vokset til ca 90 kvinder.

Læs mere

Regionsrådet

Regionsrådet

Til at styre forløbet af projekterne og til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med projekterne har klubberne nedsat et regionsråd bestående af to medlemmer fra hver klub.

Rådet mødes 2-4 gange om året. Der er valgt en formand, en kasserer og en kontaktperson til Mamas Optimistas.

Lær mere

Best Practice Award

Poster Best Practice

Hvert fjerde år afholdes verdenskongres i Soroptimist International. Her kåres de bedste blandt alle periodens projekter.

Ligeledes kåres på de årlige europæiske guvernørmøder de bedste projekter i Den Europæiske Federation (lande i Europa og Afrika).

Læs mere

Samarbejdspartnere

Børge Simonsen og Francisca Kaputo

Regionsrådets første samarbejdspartnere var Ingeniør Børge Simonsen og Francisca Chilala Kaputo. Uden deres hjælp og ekspertise ville det ikke have været muligt at gennemføre så mange vellykkede projekter.

Læs mere

Kalender

Velkommen
Online: 35 anonyme brugere og registrede brugere