Financiering

2008-2017 Indtægter DKK Noter
Indsamlet af Region1's klubber 610.326 1
Doneret af andre danske klubber 16.935  
Doneret af privatpersoner og foreninger 36.442 2
Doneret via Danmarksunionens konto for vandprojekter 13.357  
Overskud fra Lands- og Repræsentantskabsmøde 2013 12.066  
Tilskud efter ansøgning til SIE Action Fund 56.372 3
Renter 999  
I alt 746.498  
     
  Udgifter DKK  
PC, printer og kamera 35000 4
Vandrensning 315.915 5
Undervisning 98.923 6
Sundhedsuddannelser (ikke afsluttede) 116.000 7
Værktøjskasser til undervisning 12.500 8
Medicin og myggenet 42.556  
Rejse, transport og forplejning 51.901 9
Forsendelsesomkostninger 10.722  
Gaver mm. 16.237 10
Diverse gebyrer 760  
I alt 700.518