Ligestilling

I  2010  besøgte to soroptimister, Elisabeth Thulstrup og Grete Bundgaard, vores kontakt, Ester Fernanda Chilala, og hendes kvindegruppe i det område i Angola, hvor de to første  vandrensningsanlæg skulle etableres.

Der skulle bl.a. skabes kontakt til den lokale borgmester. Han blev informeret om Soroptimist Internationals arbejde og idealer og blev præsenteret for ønsket om at samarbejde med en lokal kvindegruppe om projekterne i området.

Det resulterede i borgmesterens godkendelse og han foreslog, at denne gruppe af lokale kvinder  skulle have lokal NGO status under navnet Mamas Optimistas - et soroptimistklingende navn.

Siden er kvindegruppen blevet udvidet fra de daværende 12 til at tælle ca. 100 lokale kvinder, der via deres NGO status har nydt anerkendelse og respekt langt ud over det sædvanlige. De er meget aktive i vores forskellige projekter.

Dette er første lille skridt mod øget ligestilling.

Næste skridt var at sikre, at det var kvinder fra denne gruppe, der fik uddannelse i vedligeholdelse og installering af vandrensningsanlæggene og efterfølgende også nød gavn af de andre uddannelser.

Ligestilling kræver også en højere grad af økonomisk uafhængighed,.

Derfor var næste projekt uddannelse i Business Management mhp. at kunne styre egne små virksomheder.

Senere blev der også tilbudt sy- og strikkekurser efter princippet "Hjælp til Selvhjælp", Idet de enkelte kursister  bliver opfordret/forpligtet til at hjælpe andre kvinder i gang. Målet er igen at kunne etablere egne små virksomheder og dermed opnå større uafhængighed/selvstændighed, hvilket igen er et skridt frem mod ligestilling. Læs mere om Uddannelse