On location

Projektbesøg i Ganda august 2010

I 2010 blev vi i Regionsrådet enige om, at det ville være godt for vores projekt, hvis der var nogen, der havde mulighed for at besøge Angola for at danne sig et indtryk at, hvordan vi bedst kunne fortsætte og udvikle samarbejdet. Samtidig planlagde en gruppe fra DAV, Dansk Angolansk Venskabsforening i Holstebro en rejse til Angola.

To soroptimister fra Regionsrådet, Grete Bundgaard (Skiveklubben) og Elisabeth Thulstrup (Randersklubben), besluttede sig for at slutte sig til denne gruppe, vel vidende, at rejsen ville blive for egen regning, men samtidig ville det blive en oplevelse for livet.

Rejsen skulle have fire hovedformål:

• at indvie region 1's første vandrensningsanlæg
• at møde de lokale samarbejdspartnere
• at forhandle med myndighederne
• at konstatere, at indsatsen virkelig lykkes

De to soroptimister havde følgeskab af tre medlemmer af DAV. Desuden deltog en helt uvurderlige rejsekammerat, angolanskfødte Francisca Kaputo, bosat i Holstebro og medstifter af DAV. Hun var på hele turen forhandlingsleder og tolk.
I Angola deltog Francisca's bror Hillario, som har teknisk snilde og Francisca's mor (Lillemor), der er meget aktiv i humanitære projekter. Hun er en virkelig charmerende ildsjæl og stifter af AMBA, en lokal kristen organisation. Lillemor er vores helt uvurderlige samarbejdspartner 'on location'.

Velkomst i Luanda AirportVelkomst i lufthavnen i Luanda- nærmeste lufthavn i forhold til Ganda

 

Lokal transport

Der var arrangeret transport til rejseselskabet - en ældre Toyota uden affjedring. De kørte en rundtur på næsten 1800 km ad mere og mindre farbare veje, så selskabet blev i bogstavelig forstand rystet sammen. Der var alle nætter tag over hovedet, for det meste ved privat indkvartering, hvor gæsterne fik soveværelset, mens værterne sov på gulvet. Aftensmaden blev medbragt i bilens bagagerum i form af levende høns og geder. 

Angolanske vejeLandskab i provinsen Benguela

 

Møde med borgmesteren

Efter ankomsten til Ganda var der arrangeret et møde med borgmesteren, der til en start meddelte, at han havde to minutter. Efter et velformuleret indlæg fra Region 1's udsendte, begyndte borgmesteren at lytte interesseret, og det endte med, at mødet varede i to timer.

Borgmesteren i Ganda
Borgmester i Ganda, Caetano Mateus Popis

Borgmesteren blev begejstret for soroptimisttanken og udtrykte stor glæde over hjælpen til området. Han tilbød:

• at give fremtidige projekter økonomisk bistand i form af op til 50 % tilskud
• at yde teknisk bistand, således at han vil stille en lokal ingeniør til rådighed og sørge for, at vores containere, der lander i Luanda havn sikres en hurtigere transport til Ganda
• at vores lokale samarbejdspartnere Groupa das Mamas omgående opnåede NGO status under navnet Mamas Optimistas. Dermed er kvinderne sikret langt større autoritet i lokalområdet samt beskyttelse af loven.

Møde med kvindegruppen

Mamas Optimistas er hovedansvarlig for vores vandprojekter, i begyndelsen med stor støtte fra Franciscas familie. Gruppen består af ressourcestærke kvinder, der hidtil har udført et omfattende socialt arbejde i området.  
Et af deres ønsker var uddannelse af kvinder til at forestå vedligeholdelse af anlæggene. Det ønske blev eftterfølgende efterkommet - se Undervisning. Under opholdet lykkedes det at leje et mødelokale til gruppen. Her blev det i forvejen fremsendte it-udstyr installeret, mens vores to udsendte var på stedet. Udstyret består af bl.a. computer, printer og fotoapparat, og det skal foreløbig anvendes til at dokumentere arbejdet med det nyeste projekt.

Mamas OptimistasMamas Optimistas

 

Møde med den lokale høvding

Det blev også muligt at holde et møde med den lokale høvding i Franca, Joaquim Bernardo, der skulle takkes, fordi han har givet råderet over kilden, der skal forsyne det kommende store vandrensningsanlæg med vand. Det var væsentligt at have et sådant møde på programmet, fordi høvdingen repræsenterer de uskrevne, gamle love.

Mission accomplished

Hele rejsen var uforglemmelig og et bevis på, at det i allerhøjeste grad nytter at gøre en indsats. Med gode loyale samarbejdspartnere er det muligt at lykkes, i første omgang med mindre, lokale projekter. Befolkningen er yderst gæstfrie, og kvinderne er meget ivrige efter at yde en indsats til gavn for deres by, for deres familie, og især for deres børn.
Efter 30 års ødelæggende borgerkrig har Angola alligevel mange ressourcestærke kvinder, der ønsker at udføre et stykke arbejde for at genrejse landet. Soroptimisterne i de syv klubber i Soroptimist International Region 1 er stolte af at have gennemført dette vellykkede projekt, og vi har med stor iver og glæde fortsat arbejdet med de efterfølgende projekter.