Økonomisk vækst

Et ønske om at uddanne kvinder med mindst ni års skolegang resulterede i, at vi i 2014 bekostede en statsanerkendt underviser, der rejste til lokalsamfundet og gennemførte et tre måneders intensivt kursus i Business Management, regnskab og bogføring for 25 kvinder og 1 mand fordelt på en formiddags- og en eftermiddagsklasse.

Kurset afsluttedes med en eksamen, og hver deltager modtog et eksamensbevis, hvoraf det fremgik, at danske soroptimister havde formidlet kurset.

Resultatet var, at flere kom i job, mens andre er avanceret på den arbejdsplads, de havde.

Professor Daniel Woloti underviser i Business Management